Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra online-tjänster mer relevanta för dig. Genom att fortsätta surfa på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies.

 

Att tänka på vid renovering av din lägenhet.

Du måste lämna in en ansökan till styrelsen innan renoveringen påbörjas. Blanketten, Ändring i lägenhet, finns på områdeskontoret. Du kan också hämta ner den från fliken Blanketter på hemsidan. Den finns också på Riksbyggens hemsida, logga in på kundwebb, https://kund.riksbyggen.se/Boendewebb/Kontakt/Blanketter/ .

Tänk på att all reparation och renovering skall göras på ett fackmannamässigt sätt. Framför allt gäller detta vid renovering av våtutrymmen. För det fall ett badrum renoveras på ett icke fackmannamässigt vis och det uppstår skador inom den egna bostadsrätten och/eller utanför denna, kan bostadsrättsinnehavaren ansas vara vållande och därmed få ansvara för samtliga kostnader för åtgärdande av skadorna. Områdeskontoret kan rekommendera lämpliga entreprenörer som kan utföra badrumsrenoveringar till rimliga kostnader.
I det fall ni behöver göra vid badrummet svarar föreningen för bytet av golvbrunnen. Detta får inte göras av annan installatör. Kontakta områdeskontoret minst 14 dagar innan byte skall ske.

Efter avslutad renovering skall styrelsen erhålla en rapport om att arbetet är slutfört och intyg lämnas om att arbetet är hantverksmässigt korrekt utfört. Bifoga också den auktoriserade hantverkarens våtrumscertifikat.

Lycka till med renoveringen

För allas trivsel får du bara renovera under vissa tider av dagen. Titta i filen "Trivselregler" nedan.

Renovering

Ansökan till styrelsen om renovering
Trivselregler vid renovering